Ban hành hướng dẫn khung đánh giá chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế

Đăng vào 12/04/2018

Chi tiết văn bản:

Số / ký hiệu 7399/QĐ -BYT
Ngày BH 19/12/2016
Ngày hiệu lực 19/12/2016
Người ký Lê Quang Cường
CQ ban hành Bộ Y tế
Loại Quyết định
Lĩnh vực CNTT Y tế
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản