Tập huấn Thống kê y tế điện tử tại Vĩnh Phúc

28/10/2019

Ngày 27/3/2019, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Thống kê y tê cho các cán...

Hà Tĩnh triển khai tập huấn phần mềm thống kê y tế

20/09/2018

Thực hiện Công văn số 539/CNTT-THDL, ngày 14/9/2018 của Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) về việc triển khai Thống kê y tế điện tử; sáng 20/9, Cục...

Mô hình PACS CLOUD tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu, phục vụ hỗ trợ các đơn vị trong ngành y tế

21/11/2017

PACS CLOUD giúp người dùng có thể xem hình ảnh trên mọi thiết bị có kết nối internet, khả năng truy xuất nhanh chóng và lưu trữ hiệu quả, an toàn...

Số hóa tài liệu

12/10/2017

Số hóa tài liệu, xây dựng ứng dụng tích hợp và khai phá dữ liệu, cơ sở dữ liệu