Quảng Bình: Tập huấn sử dụng phần mềm thống kê y tế điện tử

14/04/2021

Hôm nay, ngày 13/4, Sở Y tế đã tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm thống kê y tế điện tử cho cán bộ phụ trách công tác thống kê y tế tại các đơn vị...

Tập huấn Thống kê y tế điện tử tại Vĩnh Phúc

28/10/2019

Ngày 27/3/2019, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Thống kê y tê cho các cán...

Thúc đẩy phát triển y tế điện tử

24/10/2019

Nhằm phát huy vai trò của công nghệ thông tin, Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy định làm cơ sở thúc đẩy phát triển y tế điện tử Việt Nam; triển khai...

Chăm sóc y tế trong thời công nghệ 4.0

24/10/2019

Các cuộc cách mạng đồng thời về sinh học và công nghệ, đặc biệt là khoa học máy tính đã tạo ra các thiết bị mới, như cảm biến sinh trắc học, sẽ phá vỡ...

Phát triển công nghệ số, công nghệ thông minh trong lĩnh vực y tế

24/10/2019

Bộ trưởng Y tế vừa phê duyệt "Ðề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2025".

Nhiều tiện ích khi ứng dụng phần mềm quản lý y tế tuyến cơ sở

24/10/2019

Nhằm giúp công tác quản lý ở tuyến y tế cơ sở một cách hiệu quả, Sở Y tế Ðác Lắc triển khai đề tài "Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm...