Tập huấn, triển khai Thông tư 37/2019/TT-BYT và Phần mềm thống kê y tế điện tử Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Đăng vào 12/12/2020
Ngày 08/12/2020, tại thành phố Huế, Sở Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị “Tập huấn, triển khai Thông tư 37/2019/TT-BYT và Phần mềm thống kê y tế điện tử Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 90 học viên là cán bộ làm công tác thống kê, công nghệ thông tin của 9 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, 10 Bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, phòng khám tuyến tỉnh, 2 Chi cục, 5 Trung tâm trực thuộc tuyến tỉnh và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh được chia thành 2 lớp, từ ngày 8-11/12/2020

ThS-BSCKII Trần Phan Quốc Bảo - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

ThS Nguyễn Đào - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính thông qua chương trình tập huấn

ThS Nguyễn Thanh Mai – TP Cơ sở dữ liệu, Trung tâm Dữ liệu Y tế, Cục CNTT, Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng Phần mềm thống kê điện tử.

ThS Dương Phan Bích Hải hướng dẫn, triển khai Thông tư số 37/2019/TT-BYT của Bộ Y tế

         Thực hiện Quyết định số 5454/QĐ-BYT ngày 10/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai thống kê y tế điện tử; Kế hoạch số 2683/KH-SYT ngày 02/10/2020 về Triển khai thống kê y tế điện tử tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Y tế xây dựng 2 lớp tập huấn năm 2020 với mục tiêu chung là xây dựng và triển khai thống kê y tế điện tử trên toàn tỉnh nhằm tin học hóa công tác báo cáo, thống kê y tế, cung cấp thông tin thống kê y tế một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác, khoa học làm bằng chứng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách trong lĩnh vực y tế. Trong đó, mục tiêu cụ thể là: Triển khai văn bản mới về công tác thống kê; Triển khai phần mềm Thống kê y tế; Đào tạo, nâng cao năng lực cho các cán bộ về thống kê y tế điện tử, hình thành mạng lưới cán bộ làm công tác thống kê y tế điện tử; Triển khai thống kê y tế điện tử trên toàn tỉnh, đến năm 2021 công tác thống kê y tế tổng hợp cơ bản được thực hiện trên môi trường mạng, trên cơ sở kết nối và truy xuất dữ liệu từ các hệ thống phần mềm đang triển khai tại các đơn vị; Hình thành cơ sở dữ liệu thống kê y tế, cung cấp số liệu phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách của ngành Y tế.

         Với nội dung lớp tập huấn trong năm 2020 tập trung vào các nội dung chính là: Triển khai Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy định về chế độ báo cáo, thống kê trong ngành Y tế; Công tác ghi chép, báo cáo thống kê; Hướng dẫn triển khai phần mềm thống kê y tế như: hướng dẫn nhập dữ liệu, tóm lược tỷ lệ báo cáo, sử dụng công cụ bảng xoay, khai thác phân tích trực quan: biểu đồ và bản đồ,…

          Qua lớp tập huấn giúp cho các học viên nắm vững được những kiến thức, kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Thống kê y tế như quản trị hệ thống, nhập dữ liệu, hệ thống báo cáo và khai thác thông tin của phần mềm phục vụ cho công tác báo cáo thống kê y tế theo đúng quy định Thông tư của Bộ Y tế, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác báo cáo thống kê giúp hình thành mạng lưới cán bộ làm công tác thống kê y tế điện tử trong tỉnh. Qua đây các học viên đã nắm được các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần đảm bảo công tác thống kê, báo cáo tại các đơn vị được triển khai có hiệu quả.

         Đến năm 2021 công tác báo cáo thống kê y tế trong toàn ngành sẽ thực hiện trên môi trường mạng và hình thành cơ sở dữ liệu thống kê y tế, cung cấp số liệu thống kê một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách của ngành Y tế.

Một số hình ảnh về lớp tập huấn:

 ThS Nguyễn Đào, CN Trần Thị Thu Hiền, CN Nguyễn Quang Định – Sở Y tế Thừa Thiên Huế


Tin khác