Tại nạn thương tích

Đăng vào 01/10/2022
Việt Nam
Data / Period Th.10 to Th.12 2021 Th.1 to Th.3 2022 Th.4 to Th.6 2022 Th.7 to Th.9 2022 Th.10 to Th.12 2022
TNTT - Số người mắc TNGT 110 000 93 497 111 420 47 552 1
TNTT - Số người mắc tai nạn đuối nước 1 525 684 1 202 717  
TNTT - Số người bị ngộ độc thực phẩm 4 353 3 528 5 477 1 860  
TNTT - Số người tự tử 2 965 2 087 2 560 1 339  
TNTT - Số người mắc tai nạn lao động 46 187 30 126 36 787 18 833  
TNTT - Số người mắc tai nạn khác 128 327 97 944 118 369 51 726