Ngày 27/3/2019, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Thống kê y tê cho các cán bộ thống kê tại các xã, huyện, tỉnh của Vĩnh Phúc.

Đăng vào 20/03/2019