Thúc đẩy phát triển y tế điện tử

Đăng vào 24/10/2019
Nhằm phát huy vai trò của công nghệ thông tin, Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy định làm cơ sở thúc đẩy phát triển y tế điện tử Việt Nam; triển khai thành công và có hiệu quả nhiều dịch vụ công trực tuyến của Bộ, kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN: 100% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền Bộ Y tế được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2; 6 dịch vụ công trực thuyến mức độ 3; 33 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (tích hợp ứng dụng chữ ký số)...

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin ( Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo hướng tới sự liên thông trong hệ thống thông tin y tế tại Việt Nam với sự tham dự của đại diện một số sở y tế và các chuyên gia Công nghệ thông tin của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). 


Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trong mấy thập kỷ qua, sự phát triển mạnh mẽ, liên tục của công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng tạo nên những thay đổi to lớn trong xã hội. Công nghệ thông tin đã trở thành phương tiện không thể thiếu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống; làm thay đổi sâu sắc, căn bản nhiều khái niệm liên quan tới quá trình lao động của con người; làm thế giới "phẳng" hơn, cả về thời gian, không gian, kỹ nghệ và cảm xúc. 

Nhằm phát huy vai trò của công nghệ thông tin, Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy định làm cơ sở thúc đẩy phát triển y tế điện tử Việt Nam; triển khai thành công và có hiệu quả nhiều dịch vụ công trực tuyến của Bộ, kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN: 100% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền Bộ Y tế được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2; 6 dịch vụ công trực thuyến mức độ 3; 33 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (tích hợp ứng dụng chữ ký số); hoàn thành giai đoạn I việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN. Ứng dụng công nghệ thông tin thành công trong kết nối, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện với cơ quan giám định bảo hiểm y tế đạt 99%. 

Tại hội thảo, các đại biểu được cung cấp thông tin về 3 chương trình y tế điện tử đến năm 2020 của Bộ Y tế về xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thống kê y tế điện tử để từng bước hình thành trung tâm dữ liệu quốc gia về y tế; thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử (y bạ điện tử), bệnh án điện tử và phần mềm quản lý trạm y tế xã theo tiêu chuẩn chung để bảo đảm kết nối liên thông các phần mềm này với nhau và với giám định KCB bảo hiểm y tế; xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa Bộ Y tế, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia  và cơ chế một cửa ASEAN nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận đồng thời xác định các tiêu chuẩn, giải pháp và những việc cụ thể cần thực hiện để đảm bảo sự liên thông giữa các hệ thống thông tin trong cùng một cơ sở y tế, giữa các cơ sở y tế và giữa các lĩnh vực của ngành Y tế Việt Nam trong thời gian tới, đáp ứng với xu thế thế giới internet của vạn vật./. 


Tin khác