Tập huấn triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử

Đăng vào 24/10/2019
Ngày 25/10, Sở Y tế tổ chức tập huấn triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử cho cán bộ thống kê các trung tâm y tế và trạm y tế các xã, phường, thị trấn.

Phần mềm thống kê y tế điện tử được Bộ Y tế triển khai nhằm tin học hóa công tác báo cáo, thống kê y tế, cung cấp thông tin thống kê y tế một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác, khoa học. Phần mềm là công cụ quan trọng để triển khai hệ thống thống kê y tế điện tử trên toàn quốc, tạo nền tảng cơ sở về dữ liệu y tế, hình thành trung tâm dữ liệu y tế quốc gia. 

Trong thời gian 2 ngày tập huấn, học viên được cung cấp các nội dung về công tác ghi chép, báo cáo và các chỉ tiêu thống kê y tế tổng hợp; hướng dẫn cách sử dụng phần mềm thống kê y tế như cách truy cập và đăng nhập hệ thống; cách cập nhật hồ sơ người dùng; nhập dữ liệu; kiểm tra chất lượng dữ liệu, phê duyệt dữ liệu; sử dụng tóm lược dữ liệu báo cáo; báo cáo tổng hợp, báo cáo chuẩn; cách khai thác, phân tích trực quan qua bảng dữ liệu, biểu đồ, bản đồ…

Qua lớp tập huấn nhằm hình thành mạng lưới cán bộ làm công tác thống kê điện tử và đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ về thống kê y tế điện tử. Phấn đấu toàn bộ công tác ghi chép, báo cáo thống kê y tế được thực hiện trên môi trường mạng.


Tin khác