Tập huấn phần mềm Thống kê y tế khu vực phía Bắc

Đăng vào 24/10/2019
Ngày 11-12/7/2018, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn "Phần mềm Thống kê y tế" tại Quảng Trị.

Buổi tập huấn có các giảng viên ThS. Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin; ThS. Đỗ Thị Phương Lan, chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế cùng các cán bộ triển khai phần mềm của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế. Tham dự có đại diện một số Vụ, Cục; Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thống kê Sở Y tế các tỉnh/thành phố từ Hà Giang đến Đà Nẵng.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, ThS.Nguyễn Bá Hùng cho biết triển khai Phần mềm thống kê y tế nhằm thực hiện 3 chương trình y tế điện tử do Cục Công nghê thông tin - Bộ Y tế chủ trì, nội dung tập huấn đợt này nằm trong Chương trình 1. Xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thống kê y tế điện tử từng bước hình thành trung tâm dữ liệu quốc gia về y tế. 

Định hướng trong thời gian tới, Cục CNTT – Bộ Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế để xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn về bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, chữ ký điện tử, kiến trúc y tế điện tử,… nhằm giúp các đơn vị có cơ sở pháp lý thực hiện y tế điện tử. Đồng thời, các văn bản y tế điện tử được hoàn thiện, ban hành là cơ sở để Cục CNTT làm đầu mối triển khai 3 chương trình y tế điện tử, gồm: Chương trình 1 như trên; Chương trình 2. Xây dựng và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và phần mềm quản lý trạm y tế xã/phường/thị trấn. Chương trình 3. Xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa Bộ Y tế, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước.

ThS.Nguyễn Bá Hùng phát biểu và giới thiệu tổng quan về phần mềm

Triển khai chương trình 1, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính xây dựng Phần mềm Thống kê y tế. Mục tiêu nhằm tin học hóa công tác báo cáo, thống kê y tế, cung cấp thông tin thống kê y tế một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác, khoa học làm bằng chứng phục vụ công tác quản lý y tế, hoạch định chính sách.

Sau thời gian xây dựng, triển khai thí điểm tại tỉnh Cà Mau, Cục CNTT phối hợp với Vụ KHTC tổ chức hội nghị tập huấn nhằm hướng dẫn nghiệp vụ công tác báo cáo thống kê và sử dụng phần mềm Thống kê y tế. Đồng thời hướng tới đào tạo, tập huấn đội ngũ giảng viên tuyến Trung ương và tuyến tỉnh về thống kê y tế điện tử, hình thành mạng lưới cán bộ làm công tác thống kê y tế điện tử để chuẩn bị cho việc triển khai trên phạm vi cả nước, phấn đấu tới năm 2020 toàn bộ công tác ghi chép, báo cáo thống kê y tế được thực hiện trên môi trường mạng. Trước đó, ngày 4-6/7/2018, Cục CNTT và Vụ KHTC đã tổ chức Hội thảo và tập huấn phần mềm cho cán bộ thống kê các tỉnh khu vực phía Nam tại thành phố Vũng Tàu.

 

ThS Nguyễn Bá Hùng cũng đề nghị ngay sau hội nghị, cùng với việc tập trung rà soát công tác ghi chép, báo cáo thống kê y tế, sử dụng phần mềm, các đơn vị cần khẩn trương tổ chức xây dựng Kế hoạch triển khai phần mềm Thống kê y tế trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Bộ Y tế ban hành kế hoạch.
Tập huấn phần mềm Thống kê y tế đã diễn ra thành công tốt đẹp, hứa hẹn khả quan triển khai phạm vi quy mô toàn quốc vào thời gian tới.

Một số hình ảnh về tập huấn phần mềm Thống kê y tế
 

ThS. Đỗ Thị Phương Lan trình bày báo cáo “Thực trạng công tác báo cáo thống kê và định hướng trong thời gian tới”

BS.Đặng Ngọc Huy – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm triển khai phần mềm thống kê y tế tại tỉnh Thái NguyênCác học viên tham gia tập huấn

Nhóm cán bộ triển khai phần mềm của Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin.

Ban biên tập TTTĐT


Tin khác