Hội nghị tập huấn phần mềm thống kê y tế

Đăng vào 10/04/2018
Ngày 22 tháng 7 tại Đà Nẵng, Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm thống kê y tế. Hội nghị nhằm hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê y tế cho cán bộ làm công tác thống kê y tế tại các tỉnh. Tham dự hội nghị tập huấn có PGS.TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, ThS Trần Xuân Đà, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế, ThS. Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế và các cán bộ làm công tác báo cáo thống kê y tế 63 Sở Y tế.

Ngày 10/9/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 5454/QĐ-BYT về việc triển khai Thống kê y tế điện tử, Cục Công nghệ thông tin được giao là đơn vị chủ trì xây dựng, phát triển phần mềm Thống kê y tế và hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan triển khai Thống kê y tế điện tử. Phấn đấu đến năm 2020 toàn bộ công tác báo cáo thống kê y tế tổng hợp được thực hiện trên môi trường mạng.
Thực hiện kế quyết định năm 2018, Cục đã tổ chức 2 lớp tập huấn giảng viên tuyến tỉnh tại Vũng Tàu và Quảng Trị; triển khai tập huấn sử dụng phần mềm cho 18 tỉnh, thành phố.  Năm 2019, Cục  Công nghệ thông tin đã có kế hoạch tiếp tục triển khai Thống kê y tế điện tử tại 16 tỉnh, thành phố và hoàn thành triển khai trên cả nước trong năm 2020. Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 3137/QĐ-BYT ngày 15/7/2019 phê duyệt chương trình đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm thống kê y tế điện tử cho cán bộ làm công tác báo cáo thống kê y tế tại các cơ sở y tế tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.

PGS.TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế phát biểu khai mạc

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Quý Tường trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Dữ liệu y tế, Cục CNTT, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện phần mềm để đưa vào hoạt động hiệu quả và đáp ứng với nhu cầu thực tế tại các đơn vị; Tiếp tục hoàn thiện tài liệu  hướng dẫn phần mềm thống kê vào năm 2019 có thể in thành tài liệu hoặc sách để phát tới tận các trạm y tế xã phường thị trấn; Tạo lập tài khoản cho tất cả các tỉnh thành kể cả các tỉnh thành chưa triển khai tập huấn; Xây dựng kế hoạch để đảm bảo năm 2020 triển khai xong phần mềm thống kê y tế; Hình thành mạng lưới thống kê y tế điện tử trên toàn quốc.

Cục trưởng cũng nhấn mạnh đối với cán bộ phụ trách công tác thông kế tại các Sở y tế tỉnh/thành phố cần chủ động và thực hiện các văn bản, kế hoạch của Bộ Y tế và trình kế hoạch với các Lãnh đạo Sở để phê duyệt tiếp sau đó là tổ chức triển khai sau khi có kế hoạch.


Tin khác