Hội thảo và tập huấn phần mềm Thống kê y tế khu vực phía Bắc năm 2018

Đăng vào 11/07/2018
Sáng ngày 11/7/2018, Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức “Hội thảo và tập huấn phần mềm Thống kê y tế” khu vực phía Bắc tại tỉnh Quảng Trị.

Tham dự hội thảo và tập huấn có ThS. Nguyễn Bá Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin; ThS. Đỗ Thị Phương Lan – Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế; Lãnh đạo bệnh viện và cán bộ phụ trách CNTT các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Lãnh đạo Sở Y tế và cán bộ phụ trách công tác báo cáo thống kê y tế, CNTT của các tỉnh phía bắc từ Hà Giang đến Đà Nẵng và một số doanh nghiệp CNTT.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ThS. Nguyễn Bá Hùng cho biết: trong thời gian qua với sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự cố gắng của toàn ngành y tế, sự hợp tác, giúp đỡ của bàn bè quốc tế, việc ứng dụng CNTT trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam có những bước phát triển quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển y tế điện tử trong thời gian tới, người dân bước đầu được hưởng lợi từ việc ứng dụng CNTT. Rất nhiều thành quả công nghệ thông tin y tế, những thuận lợi, khó khăn được nêu ra.

Định hướng trong thời gian tới, Cục CNTT – Bộ Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế để xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn về bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, chữ ký điện tử, kiến trúc y tế điện tử,… nhằm giúp các đơn vị có cơ sở pháp lý thực hiện y tế điện tử. Đồng thời, các văn bản y tế điện tử được hoàn thiện, ban hành là cơ sở để Cục CNTT làm đầu mối triển khai 3 chương trình y tế điện tử, gồm: Chương trình 1. Xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thống kê y tế điện tử từng bước hình thành trung tâm dữ liệu quốc gia về y tế; Chương trình 2. Xây dựng và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và phần mềm quản lý trạm y tế xã/phường/thị trấn. Chương trình 3. Xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa Bộ Y tế, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước.

ThS.Nguyễn Bá Hùng phát biểu khai mạc và giới thiệu tổng quan về phần mềm

Triển khai chương trình 1, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính xây dựng Phần mềm Thống kê y tế. Mục tiêu nhằm tin học hóa công tác báo cáo, thống kê y tế, cung cấp thông tin thống kê y tế một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác, khoa học làm bằng chứng phục vụ công tác quản lý y tế, hoạch định chính sách.

Sau thời gian xây dựng, triển khai thí điểm tại tỉnh Cà Mau, Cục CNTT phối hợp với Vụ KHTC tổ chức hội nghị tập huấn nhằm hướng dẫn nghiệp vụ công tác báo cáo thống kê và sử dụng phần mềm Thống kê y tế. Đồng thời hướng tới đào tạo, tập huấn đội ngũ giảng viên tuyến Trung ương và tuyến tỉnh về thống kê y tế điện tử, hình thành mạng lưới cán bộ làm công tác thống kê y tế điện tử để chuẩn bị cho việc triển khai trên phạm vi cả nước, phấn đấu tới năm 2020 toàn bộ công tác ghi chép, báo cáo thống kê y tế được thực hiện trên môi trường mạng. Trước đó, ngày 4-6/7/2018, Cục CNTT và Vụ KHTC đã tổ chức Hội thảo và tập huấn phần mềm cho cán bộ thống kê các tỉnh khu vực phía Nam tại thành phố Vũng Tàu.

ThS Nguyễn Bá Hùng cũng đề nghị ngay sau hội nghị, cùng với việc tập trung rà soát công tác ghi chép, báo cáo thống kê y tế, dùng thử phần mềm, các đơn vị cần khẩn trương tổ chức xây dựng Kế hoạch triển khai phần mềm Thống kê y tế trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Bộ Y tế ban hành kế hoạch.

ThS. Đỗ Thị Phương Lan trình bày báo cáo “Thực trạng công tác báo cáo thống kê và định hướng trong thời gian tới”

Hội thảo và tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 11-13/7. Chương trình được chia làm 2 phần gồm hội thảo và tập huấn: từ 11-12/7 tập huấn phần mềm thống kê y tế điện tử; ngày 13/7 là hội thảo “Xây dựng thông tư quy định thí điểm ứng dụng bệnh án điện tử” và xin ý kiến về Kế hoạch triển khai Thống kê y tế điện tử.

Bác sỹ Đặng Ngọc Huy – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm triển khai phần mềm thống kê y tế tại tỉnh Thái Nguyên

Các học viên tham gia tập huấn

Nhóm cán bộ triển khai phần mềm của Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin.

Ban biên tập

Tin khác