Cục CNTT: Tập huấn cán bộ phụ trách triển khai phần mềm Thống kê y tế điện tử năm 2020

29/09/2020

Ngày 29/09/2020, Cục Công nghệ thông tin tổ chức lớp tập huấn thứ tư cho cán bộ phụ trách triển khai phần mềm Thống kê y tế điện tử (TKYT) cho các...

Cục CNTT: tập huấn cán bộ phụ trách triển khai Thống kê y tế điện tử lớp 4 năm 2020

23/07/2020

Ngày 23/07/2020, Cục Công nghệ thông tin tổ chức lớp tập huấn thứ tư cho cán bộ phụ trách triển khai phần mềm Thống kê y tế điện tử (TKYT) cho các...

Hội nghị tập huấn phần mềm thống kê y tế năm 2019

23/07/2019

Ngày 22 tháng 7 tại Đà Nẵng, Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm thống kê y tế.

Tập huấn Thống kê y tế điện tử tại Vĩnh Phúc năm 2019

27/03/2019

Ngày 27/3/2019, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Thống kê y tê cho các cán...

Triển khai thống kê Y tế điện tử tại 14 tỉnh/thành

30/07/2018

Trong năm 2018, Cục Công nghệ thông tin triển khai phần mềm Thống kê y tế điện tử tại 8 tỉnh/thành phố trong Đề án xây dựng mô hình điểm y tế cơ sở và...

Hội thảo và tập huấn phần mềm Thống kê y tế khu vực phía Bắc năm 2018

11/07/2018

Sáng ngày 11/7/2018, Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức “Hội thảo và tập huấn phần mềm Thống kê y tế” khu vực phía Bắc tại tỉnh Quảng Trị.

Hội thảo và tập huấn sử dụng phần mềm thống kê y tế năm 2018

06/07/2018

Từ ngày 4-6/7/2018, tại Thành phố Vũng tàu, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế phối hợp cùng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế tổ chức “Hội thảo và tập...

Đánh giá kết quả triển khai thí điểm phần mềm Thống kê y tế tại Cà Mau

14/04/2018

Ngày 9/4/2018, Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả triển khai thí điểm phần mềm...

Khai giảng lớp tập huấn triển khai Phần mềm Thống kê y tế

23/11/2017

Sáng ngày 16/11/2017 tại Trường cao đẳng Y tế Cà Mau, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) phối hợp với Sở Y tế Cà Mau đã tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn...