Cung cấp tài liệu Y học và dữ liệu số trong lĩnh vực y tế

12/10/2017

Cung cấp tài liệu Y học và dữ liệu số trong lĩnh vực y tế

Tư vấn Dự án ứng dụng CNTT

12/10/2017

Tư vấn Dự án ứng dụng CNTT: Khảo sát lập và quản lý dự án; Thiết kế thi công, lập dự toán; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.