Hậu Giang tập huấn phần mềm Thống kê y tế điện tử năm 2019

Đăng vào 14/11/2019

Quang cảnh buổi tập huấn.

Nội dung tập huấn xoay quanh việc truy cập và đăng nhập hệ thống; cách thay đổi mật khẩu và cập nhật tài khoản; hồ sơ người dùng, cập nhật thay đổi thông tin người dùng; cách nhập dữ liệu (nhập liệu, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trong biểu mẫu, nhập liệu ngoại tuyến, import dữ liệu tình hình bệnh tật và tử vong tại bệnh viện); kiểm tra chất lượng dữ liệu; sử dụng phê duyệt dữ liệu; sử dụng tóm lược tỷ lệ báo cáo; sử dụng báo cáo chuẩn; sử dụng bảng xoay; phân tích trực quan - đồ thị và biểu đồ; bản đồ số hóa và bảng tin (chia sẻ bản dịch, đọc thông điệp và viết phản hồi).

Tin, ảnh: G.K (Báo Hậu Giang)