Đăk Nông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê y tế

Đăng vào 24/03/2021

Phần mềm thống kê y tế được Bộ Y tế triển khai nhằm tin học hóa công tác báo cáo, thống kê y tế, cung cấp thông tin thống kê y tế một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác, khoa học, làm bằng chứng phục vụ công tác quản lý y tế, hoạch định chính sách. Nội dung tập huấn nằm trong 3 chương trình y tế điện tử do Bộ Y tế chủ trì. (Chương trình 1: Xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thống kê y tế điện tử từng bước hình thành trung tâm dữ liệu quốc gia về y tế. Chương trình 2: Xây dựng và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và phần mềm quản lý trạm y tế xã/phường/thị trấn. Chương trình 3: Xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa Bộ Y tế, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước).

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, học viên được cung cấp các nội dung về công tác ghi chép, báo cáo và các chỉ tiêu thống kê y tế, phổ biến Thông tư 20/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế; hướng dẫn cách sử dụng phần mềm thống kê y tế như: cách truy cập và đăng nhập hệ thống; cách cập nhật hồ sơ người dùng; nhập dữ liệu; kiểm tra chất lượng dữ liệu, phê duyệt dữ liệu; sử dụng tóm lược dữ liệu báo cáo; báo cáo tổng hợp, báo cáo chuẩn; cách khai thác, phân tích trực quan qua bảng dữ liệu, biểu đồ, bản đồ…

Việc tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê y tế cho viên chức của đơn vị, cùng với việc tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê y tế cho cán bộ thống kê, báo cáo toàn tuyến, ngành Y tế sẽ hình thành được mạng lưới thống kê y tế điện tử, phấn đấu toàn bộ công tác ghi chép, báo cáo thống kê y tế sẽ được thực hiện trên môi trường mạng Internet.

 

 Nguồn:syt.daknong.gov.vn